Llibres 2017-2018

Dimecres 12 de Juliol de 10 a 14h i de 15.30 a 18.30h  ABACUS  hi serà a l’ escola

per tal que pogueu comprar els llibres.  (Més informació i preus

 clickant sobre el curs)

 

LLIBRES DE  1r

LLIBRES DE 2n

LLIBRES  DE 3r

LLIBRES DE 4t

LLIBRES DE 5è

LLIBRES DE 6è

Recordem que per tenir accés als preus bonificats i als serveis gestionats per

l ‘ AMPA és obligatori ser soci. (Alta online o haver omplert la fitxa, entregar-la

signada i haver-hi realitzat el pagament de la quota de l’any en curs).