Llibres 2015-2016

Enguany L’AMPA ha canviat l’empresa distribuïdora de llibres.

L’Empresa és Darmex.

El nou distribuïdor fa el pagament fraccionat: Reserva + Pagament Final

Darmex pagament i recollida

Tots els pares que vulguin comprar els llibres a través d’aquesta empresa han de tenir clar:

1) Els socis de l’AMPA del curs 2015-2016 tenen descompte ja aplicat en els preus indicats en els pdf adjunts. S’ha de justificar ser soci en el moment de recollir els llibres. Els NO SOCIS, podran adquirir els llibres amb un recàrrec del 20% dels preus indicats en els pdf en el moment de la recollida.

2) El pagament dels llibres és fraccionat en 2. S’ha de fer un primer pagament «RESERVA» abans del:

12/07 (12 de juliol de 2015)

3) S’ha de fer un pagament reserva + pagament final per cada nen/nena. En el concepte del pagament s’ha de posar els COGNOMS + NOM del NEN/NENA.

NO ES POT FER UN PAGAMENT UNIFICAT DE VARIS NENS… 2 PAGAMENTS PER CADA LOT DE LLIBRES I NEN !!

4) Si no es fa el primer pagament «Reserva» no es podran adquirir els llibres. Encara que es faci el pagament únic per tot el cost.

SI NO ES FA EL PAGAMENT ‘RESERVA’ A TEMPS,  JA NO FER CAP PAGAMENT!!

5) El pagament Reserva es fixa per cada nivell (indistintament dels llibres que al final es vulguin adquirir)

Pagament reserva per nivell:

Reserva document unic  <– DOCUMENT PAGAMENT RESERVA!!!

1r 30,40 € – 2n 30,50 € – 35,60 €

4t 35,70 € – 5è 40,80 € – 6è 40,90 €

El pagament s’ha de fer per qualsevol oficina al BBVA o PER TRANSFERÈNCIA al número de compte

BANC B.B.V.A. CC: 0182-9697-48-0200072767

IBAN : ES18 0182 9697 4802 0007 2767

Demanar el rebut d’ingrés o Imprimir el rebut de transferència. És l’únic justificant ‘vàlid’ per DARMEX del pagament de la reserva per l’adquisició final dels llibres junt amb el document de reserva.

6) Un cop fet el pagament «Reserva», es pot realitzar el segon pagament o pagament final. La data límit per al segon pagament és el 25/08 (25 d’agost de 2015) .

EL PAGAMENT FINAL ES POT REALITZAR A LA VEGADA QUE EL PAGAMENT RESERVA. Però S’HA DE FER EN 2 PAGAMENTS o 2 TRANSFERÈNCIES!!!

Per saber l’import del pagament final:

S’ha d’agafar el llistat de llibres i preus facilitat per L’Escola i Darmex

S’ha de restar de l’import final l’import de la reserva

S’ha de restar de l’import resultant els llibres QUE NO ES VULGUIN ADQUIRIR.

El resultat és l’import a pagar

Fórmula:

Pagament Final = Valor total llibres – Pagament reserva – Llibres que NO ES VOLEN €

Igualment, com a la reserva, la forma de pagament és.

El pagament s’ha de fer per qualsevol oficina al BBVA o PER TRANSFERÈNCIA al número de compte

BANC B.B.V.A. CC: 0182-9697-48-0200072767

IBAN : ES18 0182 9697 4802 0007 2767

Demanar el rebut d’ingrés o Imprimir el rebut de transferència. És l’únic justificant ‘vàlid’ per DARMEX del pagament final per a l’adquisició final dels llibres junt amb el document de Darmex  amb el nom del nen

 

 

Finalment adjuntem el llistat de llibres i preus

1_Primaria              2_Primaria           3_Primaria

4_Primaria               5_Primaria          6_Primaria

 

 

Nota només per 1r i 2n:

Finalment l’Escola vol fer intercanvi entre els grups A i B dels llibres de lectura.

Primer:

-El Secret de l’Òscar, ED Alfaguara

-Marsupial, no siguis animal, Ed Alfaguara

Segon:

– La Palma, Una Bruixa Escabellada, Ed Alfaguara

– Les Formigues S’han refredat , Ed Alfaguara

En aquet cas NOMÉS S’HA DE COMPRAR 1 LLIBRE DE LECTURA, que ja s’ha corregit a l’oferta de llibres del cursos indicats.

L’Escola ha donat als pares de P5 i de 1r les instruccions de a qui li toca què.